“ยัวร์ บิวตี้” ยึดมั่นธรรมะทอดกฐินสามัคคี วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์

ชุติญา ศรีสุนทรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยัวร์ บิวตี้ จำกัด ผู้ผลิตและทำตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบรนด์ "เมอร์ทิซ"

ชุติญา ศรีสุนทรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยัวร์ บิวตี้ จำกัด ผู้ผลิตและทำตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบรนด์ "เมอร์ทิซ" เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ที่วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ จ.อุดรธานี พร้อมกับนำ"สบู่ทับทิม" ไปแจกญาติธรรมในพื้นที่ ต.โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ด้วยความยึดมั่นในธรรมะปฎิบัติ ขอบคุณ MGR Online

Opening Hours


Monday to Saturday

9am - 6pm