ผลกระทบจากการได้รับแสงยูวีมากเกินไป

การได้รับแสงยูวีมากเกินไป จะทำให้เสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังและผิวหนังที่ดูแก่ก่อนวัย บริเวณที่เสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังมากที่สุดคือ ศีรษะ ใบหน้า ลำคอ แขนและมือ เพราะเป็นส่วนที่รับรังสียูวีมากกว่าบริเวณอื่น การปกป้องกันผิวหนังจากแสงแดด

การได้รับแสงยูวีมากเกินไป จะทำให้เสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังและผิวหนังที่ดูแก่ก่อนวัย บริเวณที่เสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังมากที่สุดคือ ศีรษะ ใบหน้า ลำคอ แขนและมือ เพราะเป็นส่วนที่รับรังสียูวีมากกว่าบริเวณอื่น การปกป้องกันผิวหนังจากแสงแดด เช่น ใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด การสวมใส่เสื้อผ้าคลุมบริเวณส่วนนั้น 
โดยผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด ที่ใช้ควรต้องมีค่า Sun protection factor (SPF) มากกว่าหรือเท่ากับ 15 และสามารถป้องกัน ได้ทั้ง UVA และ UVB
 
อ้างอิง   https://opac1.lib.buu.ac.th/medias3/b00332174/58210202.pdf
 

Opening Hours


Monday to Saturday

9am - 6pm

Tel. 093-6495666