"Merthis " ดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารอย่างยั่งยืน ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ นำผลิตภัณฑ์เข้าจากต่างประเทศ ให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ด้วยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่มีความตั้งใจสานต่อเจตนารมณ์ของผู้บริหารที่อยากนำเข้าวัตถุดิบและรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ประเภทสกินแคร์นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อดูแลสุขภาพผิวของคนเอเชียด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัย จึงมั่นใจได้ในคุณภาพและได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากล เราดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจอันเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้เกิดแผนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเป้าหมายของการทำงานให้สำเร็จในอนาคต

Opening Hours


Monday to Saturday

9am - 6pm

Tel. 093-6495666